ضرورت ازدواج در دوران نوجوانی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بیدارى غریزه جنسى در نوجوان کشش شهوانى ایجاد مى ‏نماید و بر او واجب است که از هرگونه تحریک شهوت از راه حرام خود دارى نماید، اما در شرایط کنونى به دلیل کثرت اسباب تحریک جنسى و سهولت دسترسى به آن، نوجوانان تازه بالغ در معرض خطر انحرافات اخلاقى قرار دارند و طبیعى است که خود نگهدارى کامل بسیار مشکل باشد. راهکار ازدواج نیز که به فرمایش قرآن کریم وسیله ایجاد آرامش در انسان[۱] است، در مورد آنها مطرح نیست؛ چون اکثر کارشناسان بر این اعتقادند که زمان مناسب براى ازدواج دوران جوانى است و ازدواج را براى نوجوانان تازه بالغ و حتى تازه جوانان حدود ۲۰ سال زود مى‏ دانند، که لازمه این فکر ایجاد فاصله چندین ساله بین بیدارى غریزه جنسى و ازدواج و در نتیجه سقوط عده‏اى از آنان به ورطه انحرافات اخلاقى است. سؤال این است که: آیا دین با وجود تاکیدات فراوان بر ازدواج، چنین فاصله طولانى بین بلوغ و ازدواج را تایید مى ‏نماید؟