علل مخالفت خانمها با ازدواج موقت
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از عصر پیامبر اکرم دشمنان دین مبین اسلام سعی داشته اند پیروان راستین آن حضرت را از اسلام حقیقی دور کنند و دین اسلام را همچون ادیان گذشته تحریف کرده و امیال شخصی و هواهای نفسانی شان را در آن دخیل کنند در این بین بعضی از اشخاص ظاهر بین و جاهل خودی هم خواسته یا ناخواسته با دشمنان اسلام هم گام شده و از صراط مستقیم منحرف شده اند . ازدواج موقت از جمله احکامی است که دشمنان تشیع سعی در وارونه نشان دادنش را دارند و متأسفانه به خاطر اطلاعات ناقصی که ما از این مسئله داریم مخالفان تا حدودی در این زمینه موفق شده اند و گاهی ما می بینیم که حتی اشخاص مذهبی مخالف این امرند در این نوشته سعی می کنم علل مخالفت اشخاص با ازدواج موقت و بی اساس بودن این مخالفت ها را بیان کنم.