راه حلی متفاوت برای همسردار شدن دختران سن بالا و زنان بیوه
69 بازدید
موضوع: روانشناسی

در سنین بالاتر، نیاز انسان - خصوصا اگر زن باشد - به انیس و همدم و نیاز عاطفى به ازدواج بیش‏تر است؛ همان طور كه در كشورهاى غربى مشاهده مى ‏شود، على رغم امكان رفع نیاز جنسى بدون ازدواج، در سن حدود سى سال ازدواج مى‏ كنند؛ چون آن را تنها راه رفع نیاز عاطفى مى‏ بینند. متأسفانه طبق آمار تعداد زنان مجرد (قبلاً ازدواج كرده) و دختران ازدواج نكرده سن بالا در كشور بیش از یك میلیون نفر است كه با انواع و اقسام مشكلات و مسائل مواجهند و جا دارد به مشكلات و راههاى رفع موانع ازدواج آنان پرداخته شود.
یكى از مشكلات مهم آن است كه امكان ازدواج تنها براى نصف آنان با مردان مجرد و پسران وجود دارد
برای مطالعه مطلب کلیک کنید