عشق چیست و عاشق کیست؟
50 بازدید
تاریخ ارائه : 12/24/2013 7:18:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

دوستان خیلی تاکید داشتند که در باب عشق و عاشقی هم مطلب بنویسم و راههای عشق ورزی را برای زوجین بیان کنم، ما را متهم به کوتاهی در این موضوع کردند، اما واقعیت امر عظمت و قداست موضوع بود که ما را از پای نهادن در این وادی باز می‌داشت و قلم را می‌شکست و می‌گفت هنوز برای شما زود است که در این عرصه بنگاری زیرا که عشق میراث انبیا و اولیای الهی است، چرا که وقتی حضرت آدم  پدر همه انسانها پای در زمین نهاد خداوند با اعطای معشوقه به وی ایشان را به زندگی امید وار کرد و همین است که می‌گویند انسان با عشق زنده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: حضرت آدم (وقتی حوا را در کنار خود دید) عرض کرد: خدایا این شخص با این چهره زیبا که موجب انس من شد کیست؟ خداوند فرمود: این حوا است آیا دوست داری که او با تو و همراه تو، موجب انس تو باشد و با او هم صحبت باشی؟ آدم در پاسخ گفت...

برای مطالعه کل مطلب کلیک کنید