مشکلات جنسی را جدی بگیریم.
45 بازدید
تاریخ ارائه : 12/16/2013 6:10:00 PM
موضوع: روانشناسی

به راستی چرا چشمان بعضی مردان متأهل آلوده است؟ چرا برخی از زنان شوهردار راه رفتنشان سخن می گوید؟ آیا باید دست روزگار نامراد، با سیلى بی آبرویى جنسى، افراد را بیدار كند؟ آیا لزوم داشتن درد دین، فقط در مقام سخن است؟

برای مطالعه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید:http://www.jonbeshnet.ir/news/17336