همسرم علاقه ای به من ندارد.
42 بازدید
تاریخ ارائه : 12/16/2013 6:05:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

مدت پنج ماه پیش عقد کردم اما همسرم به من علاقمند نشد اکنون دو ماه است که ایشان بدون هیچ دلیلی فقط به این دلیل که به من علاقمند نشده با من قطع رابطه کرده و به من پیشنهاد داده...

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه کنید:http://www.jonbeshnet.ir/news/19330