وساطت در ازدواج
40 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 9:07:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

وساطت در ازدواج را به دو بخش می توان تقسیم کرد 1-وساطت سنتی 2-وساطت نوین هر کدوم از این دو بخش معایب و مزایایی دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنم.
وساطت سنتی:وساطتی است که در آن بزرگان فامیل و آشنا، دختری را برای ازدواج با پسری که اون هم از فامیل و آشنایان می باشد معرفی می کنند.
مزایا:1- واسطه از دختر...

ادامه مطلب:http://mahdiyar62.ir/page/8