مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:وجدانی
شهرت:مهدیار
پست الکترونیک:vejdani1362@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.topfamily.ir/
آدرس وب سایت:http://www.welayatnet.com
نخصص ها:فقه و اصول ، روانشناسی ، علوم تربیتی

زندگی نامه

  1. متولد شهرستان عجب شیر
  2. دوران ابتدایی راهنمایی در مدارس شهرستان عجب شیر سال76
  3. دوران دبیرستان شهید مطهری شهرستان مراغه سال 79
  4.  ورود به دانشگاه سال81
  5. ورود به حوزه سال 85
  6. اتمام سطح یک سال 89
  7. اتمام سطح دو سال 92
  8. اتمام سطح سه سال 93
  9. شروع درس خارج 92 شرکت در کلاسهای اساتید معظم، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله عابدی و...
  10. شروع تحصیلات تکمیلی دانشگاه سال 92